Flyttstädspecialisten
Kontakta oss för en GRATIS OFFERT dygnet runt! smiely

 Komplett flyttstädning   Unik, 30 dagars 100 % nöjd kund-garanti
 Fri om/avbokning   Inga dolda avgifter   30 dagars faktura
Du är här: Hem -> Om oss -> Användarvillkor

Alltid snabb service
Offert städning
Gratis offert
dygnet runt

Unik nöjd kund-garanti
Nöjd kund garanti
Slipp städbesiktningen
med 30 dagar garanti
inkl. GARANTIKVITTO
 

Exklusiva erbjudanden
Allmänna erbjudanden
för dig som ska flytta &
exklusiva kundrabatter

Nöjda kunder
starfull stjärnahel stjärna1-star1-stjärna
Kundomdömen

Ge oss feedback
Skriv ett kundomdöme
Kundundersökning

Rekommenderad av
rekommenderad avo
Flera mäklare, flyttfirmor och fastighetsbolag

Godkänd för RUT
RUT-avdrag
Få halva priset direkt
på fakturan - ingen administrationsavgift

Grön städservice
Miljö
Miljömärkta medel
och rätt dosering

Jämför oss direkt
Slipp lägga din tid på offerter - Jämför oss
med andra städbolag

Före och efterbilder
diskho före och efter
Se skillnaden

Få massor gratis tips
Städtips
Anlita städfirma råd
Att flytta guide
Att köpa bostad guide
Att sälja bostad guide
Bostadsordlista
Städordlista
Testa dig
Nyhetsbrev
Följ oss på YouTube 

Snabblänkar
Flyttstädning Linköping
Flyttstädning Gävle
Flyttstädning Västerås
Flyttstädning Luleå

Här har vi städat
Här har vi städat
Städade bostäder

Kompetent personal
Diplom
Internutbildad personal med stor erfarenhet

Auktoriserat städbolag
Branschregistrerad i Svensk näringsgrens indelning SNI 81210


Allmänna villkor

Som kund hos oss har du en hel del rättigheter så det är enkelt och riskfritt att anlita oss eftersom vi ger dig schyssta villkor

Här kan du läsa igenom våra allmänna köp och användarvillkor. smiely

 

Allmänna köpvillkor

Inledande bestämmelser:

Följande avtal gäller för alla våra städtjänster som utförs åt konsumenter för arbete på lösa saker eller fast egendom.
 

Begrepp och parter som avtalet omfattar:

 • Tjänsteutföraren, vidare kallad "Flyttstädspecialisten"
 • Konsumenten, vidare kallad "kunden"
 • Bostaden eller lösa saker som ska städas, vidare kallat "objektet"
 • Med "offert" avses ett erbjudande att ingå avtal för att köpa en tjänst till ett i förväg fastställt pris och villkor
 • Med "bokning" avses via telefon eller mejl av kunden accepterad offert och mottagen bokningsbekräftelse
 

1. Offerter & Bokningar

1.1. Det är helt gratis att begära offerter/prisuppgifter och du binder inte upp dig för något - enklast begär du en offert genom att fylla i våra offertformulär så försöker vi svara dig inom 24 h.
 
1.2. Bokningar kan du göra snabbt och enkelt genom att svara på offerten via mejl till oscar@flyttstadspecialisten.com eller ringa och boka direkt till telefonnummer 072-006 62 78 (ingen avgift tillkommer utöver normal samtalstaxa).
 
1.3. För att göra en bokning så ska du som kund vara 18 år eller äldre och du ansvarar för att informationen i bokningen är korrekt.
 
1.4. Bokningar är bindande men kan om-/avbokas enligt punkt två.
 

2. Fri om-/avbokning & Ångerrätt

2.1. Du som kund har rätt att omboka eller avboka din beställning när som helst och helt kostnadsfritt fram tills kl. 14.00 dagen innan städningen. Du behöver inte ge någon speciell anledning till avbokningen så enklare eller tryggare än såhär blir det inte.

2.2. Avbokning ske ske via telefon eller via e-post till oscar@flyttstadspecialisten.com

2.3. Vid utebliven städning (om avbokning ej skett eller skett senare än kl. 14.00 dagen innan) så debiteras dock fullt belopp för att täcka våra kostnader och/eller förlorade intäkter.
 
2.4. Om kund och Flyttstädspecialisten avtalat att tillträde till objektet som ska städas sker genom att kund låser upp en bestämd tid men du som kund blir försenad ska du meddela oss så snabbt som möjligt.
 
Meddelar du inte oss på Flyttstädspecialisen att du blir försenad så utgår förseningsavgift med ordinarie timtaxa per städare för den tid som personalen väntar under max en (1) timme. Efter en (1) timme ses städningen som utebliven enligt punkt 2.3. och full debitering sker.
 
2.5. Om det är oskäligt att ta ut avbokningsavgift ska Flyttstädspecialisten befria dig som kund, helt eller delvis, från avbokningsavgiften i punkt 2.3. om giltiga skäl föreligger.
 
2.6. Giltiga skäl för att slippa avbokningsavgift i punkt 2.3. är endast följande omständigheter:
 • Akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig som kund eller nära anhörig (make/maka/sambo/barn).
 • Akut dödsfall av kund eller nära anhörig (make/maka/sambo/barn).
 • Att det inträffar någon akut och allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du står fast vid din bokning.
Om giltiga skäl föreligger måste du som kund eller nära anhörig till dig inkomma med relevant intyg (via brev eller e-post) från t.ex. läkare eller försäkringsbolag inom 30 dagar från avtalat städtillfälle.
  
2.7. Vidare ska befrielsen från avbokningsavgift för utebliven städning ske i proportion till din förmåga eller möjlighet att hålla avtalet eller avboka inom skälig tid.
 
2.8. Flyttstädspecialisten förbehåller även sig rätten att ställa in bokat tillfälle vid följande, giltliga förutsättningar:
 • Om informationen i bokningen är inkorrekt eller inte överensstämmer med objektet enligt punkt 1.3.
 • Vid oväntade situationer och händelser bortom vår kontroll som t.ex. (men inte uteslutande) sjuk personal, strejk, uteblivna leveranser från underleverantörer, krig, upplopp, brand, naturkatastrofer, explosioner, nya lagar/myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter etc. som förhindrar oss från att fullfölja vårt åtagande.
 

3. Pris & Betalning

3.1. Flyttstädspecialisten erbjuder fasta priser eller timdebitering. Priserna anges alltid inklusive 25 % moms (och efter 50% RUT-avdrag om RUT-avdrag önskas.)

3.2. Betalning sker tryggt och säkert i efterhand via 30 dagars faktura om du uppfyller kraven i punkt 3.3.

3.3. Krav för att beviljas fakturabetalning (kredit):
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige
 • Du ska inte flytta/bosätta dig utomlands under året och således vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
Om du inte uppfyller dessa krav så kräver vi istället förskottsbetalning via förskottsfaktura.

4. RUT-avdrag (preliminär skattereduktion)

4.1. Alla våra städtjänster ger rätt till RUT-avdrag. Vi sköter administrationen kring RUT-avdraget kostnadsfritt och drar av RUT-avdraget direkt på fakturan - så städningen är egentligen värd det dubbla av vad du betalar. Resterande belopp söker vi av Skatteverket för din räkning.
 
4.2. Har tjänsten bokats med RUT-avdrag så är det ditt ansvar som kund att säkerställa att du har rätt till RUT-avdrag samt för objektet som ska städas (den adress där städningen ska utföras.)
 
För att ha rätt till RUT-avdrag måste du enligt Skatteverket:
 • Ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Bo/hyra/bruka bostaden som ska städas helt eller delvis i en kortare eller längre tid (bostad/fritidshus/stuga etc.)
 • Vara bosatt och obegränsat skatteskyldig i Sverige
 • Ha RUT-avdrag kvar att utnyttja (max 25 000 kr per år men aldrig mer än vad du ska betala i slutlig skatt)
 • Vara en privatperson (medges ej för dödsbo och näringsidkare)
Läs gärna mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida för att säkerställa att informationen är uppdaterad.
 
4.3. Skulle du inte ha rätt till RUT-avdrag så inträffar en av två händelser enligt Skatteverkets rutiner, antingen så:
 1. Får du enligt Skatteverkets beslut betala restskatt efter deklarationen nästa år på hela eller den del av beloppet som du ej medgivits RUT-avdrag (t.ex. om du gjort fler avdrag så att du betalat mindre skatt än vad du fått i RUT-avdrag.)

 2. Eller så nekas vår ansökan helt eller delvis direkt av Skatteverket (t.ex. om du redan nått maxgränsen.) I så fall tilläggsfakturerar vi dig som kund för hela eller den del av beloppet som vår RUT-ansökan till Skatteverket ej medgivits.

Läs gärna mer om RUT-avdraget och hur det fungerar på vår hemsida.
 

5. Tjänstens utförande, Smutsnivå & Material

5.1. Flyttstädspecilisten förbinder sig att utföra tjänsten fackmässigt (professionellt) och med omsorg ta till vara dina intressen som kund och samråda med dig i den utsträckning som behövs och är möjligt. 
 
5.2. Om inte annat överenskommits så ingår det i tjänsten att Flyttstädspecialisten tillhandahåller behövligt städmaterial etc.
 
5.3. Flyttstädspecialisten ska även se till så att tjänsten inte utförs i strid mot gällande säkerhetsföreskrifter eller myndighetsbeslut.
 
5.4. Om tjänsten med hänsyn till priset, värdet av föremålet eller andra omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för dig som kund ska Flyttstädspecialisten avråda dig från att låta utföra tjänsten.
 
5.5. Om det däremot först efter att tjänsten redan påbörjats visar sig att den inte kan anses vara till rymlig nytta för dig som kund eller att priset kan bli betydligt dyrare än vad vi räknat med (t.ex. vid smutsnivå av onormal karaktär) ska Flyttstädspecialisten underrätta dig som kund om förhållandet och begära dina anvisningar.
 
Om kund inte kan nås eller vi av annan orsak inte kan få tag på dig inom rimlig tid, ska Flyttstädspecialisten avbryta påbörjat arbete. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att du som kund ändå önskar tjänsten utförd.
 

6. Tilläggsarbete

6.1. Om det när tjänsten påbörjats framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt (tilläggsarbete), ska Flyttstädspecialisten underrätta dig som kund och begära dina anvisningar.
 
6.2. Om kund inte kan nås eller vi av annan orsak inte kan få tag på dig inom rimlig tid, får Flyttstädspecialisten utföra tilläggsarbetet mot pristillägg i efterhand endast om:
 • Priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för tjänsten och det finns särskilda skäl att anta att du som kund önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

 • Tilläggsarbetet inte kan uppskjutas utan allvarlig skada för dig som kund.

 

7. Garanti & Reklamation (fel i tjänsten)

7.1. För tjänsten flyttstädning specifikt lämnar Flyttstädspecialisten hela 30 dagars städgaranti att du, den inflyttade eller hyresvärden blir nöjd med städningen.
 
Garantin är en utfästelse från Flyttstädspecialisten att svara för resultatet under 30 dagar räknat från städdatumet och försämras resultatet under den angivna tiden ska tjänsten anses felaktig.
 
Garantin gäller dock ej om Flyttstädspecialisten gör sannolikt att försämringen beror på något förhållande eller liknande orsak från kunds, den inflttades eller hyresvärdens sida angiven i punkt 7.4.
 
7.2. Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från:
 • Vad kund har rätt att kräva av ett professionell städföretag med hänsyn till tjänstens utförande i punkt 5.1.

 • Vad som därutöver får anses avtalat, även om avvikelsen beror på ett misstag eller jämförlig händelse.

7.3. Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (så kallade ursprungliga fel).
 
7.4. Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande från kunds sida, som t.ex. en olyckshändelse, vanvård, brukande av bostaden eller något liknande förhållande som sannolikt försämrat resultatet efter den tidpunkt som anges i punkt 7.3. får kund kräva avhjälpande, prisavdrag och/eller hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge kund säkerhet för kravet på grund av fel hos tjänsten.
 
7.5. Vill kund åberopa att tjänsten är felaktig ska eventuella klagomål/reklamation komma Flyttstädspecialisten tillhanda så snabbt som möjligt och inom skälig tid, dock senast 2 månader efter städtillfället. Reklamerar kund inte felet inom skälig tid förloras rätten att åberopa felet.
 
7.6. Flyttstädspecialisten ska alltid först ges möjlighet att avhälpa felet vid två (2) separata försök. Som kund kan du även kräva avhjälpande framför prisavdrag såvida avhjälpning inte medför olägenheter eller kostnader för Flyttstädspecialisten som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig som kund.

7.7. Vidare ska felet avhjälpas utan kostnad för dig som kund och inom skälig tid efter det att Flyttstädspecialisten fått tillfälle till det.
 
7.7. Har kund själv avhjälpt felet utan att ge Flyttstädspecialisten möjlighet till det så förlorar kund möjligheten att få ersättning, skadestånd eller avdrag på priset.

7.7. Avhjälps inte felet enligt punkt 7.6. får kund göra avdrag på priset. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt, bortsett från sådana kostnader som anges i punkt 7.6.
 
Om det på detta sätt beräknat prisavdrag är oskäligt stort i förhållande till betydelsen som felet har för kund ska prisavdraget istället svara mot felets betydelse för kund.
 

8. Skadeståndsskyldighet

8.1. Flyttstädspecialisten är skyldig att ersätta kund för skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål eller fel i tjänsten, om inte Flyttstädspecialisten visar att dröjsmålet eller felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll enligt exempel i punkt 2.8.
 
8.2. Flyttstädspecialistens skadeståndsskyldighet omfattar även skada på föremål för tjänsten eller annan egendom som tillhör kund, om skadan har vållats genom försummelse från Flyttstädspecialisten.
 
8.3. Ersättningsskyldigheten enligt punkt 8.2. för skada på egendom ska ej omfatta skada för förlust i näringsverksamhet och allmän eller ren förmögenhetsskada.

8.4. Om kund har underlåtit att informera Flyttstädspecialisten om befintliga skador eller lämnat vilseledande uppgifter om objektets skick eller beskaffenhet, ska Flyttstädspecialisten ej hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer till följd av detta.
 

9. Tvister

9.1. Eventuella tvister ska i första hand försöka lösas genom personlig överenskommelse, alternativt avgöras av ARN (Allmänna Reklamations Nämnden).
 
9.2. Som kund skyddas du även av Konsumenttjänstlagen samt Avtalslagen - tillämpliga om inte annat reglerats i detta avtal eller i överenskommelse (t.ex. offert, svar via telefon/e-post etc.)
 
 

Användarvillkor för hemsidan

 

Ansvarsfriskrivning

Trots att det är vår strävan att ge dig smarta tips och råd och även om vi uppdaterar informationen regelbundet så kan vi inte garantera att informationen som du får på den här webbsidan är 100 % korrekt.

Tipsartiklarna och viss övrig information bygger på kunskap som vi samlat på oss genom egna erfarenheter, kurser, efterforskning och utbyte av kunniga inom ämnet. 
 
Därutöver kan ändringar, faktafel, missuppfattningar, felaktiga källor och felskrivningar göra informationen på denna webbplats och även svar via e-post felaktiga.
 
På grund av detta friskriver vi oss helt från allt ansvar för eventuella skador, oavsett om de är fysiska, psykiska, ekonomiska, materiella eller liknande som kan ha orsakats av felaktig information på den här webbplatsen. 
 
Basera därför aldrig dina beslut till 100 % på informationen från denna webbplats utan kontakta alltid en extern expert inom området om du vill vara helt säker på att få korrekt och uppdaterad information.
 
Om du hittar ett felaktigt påstående så får du gärna kontakta mig på oscar@flyttstadspecialisten.com
 

Våra svar via E-post

På den här sajten har du möjlighet att ställa frågor via e-post och vi försöker alltid att svara dig enligt bästa förmåga utifrån den information som vi fått. Men inte heller här kan vi garantera att våra svar är korrekta enligt anledningarna ovan.
 

Externa länkar, företag och samarbetspartners

Externa länkar är utgående länkar till andra hemsidor och företag. Eftersom dessa hemsidor och företag står helt utanför vår kontroll så friskriver vi oss helt från allt ansvar för eventuella skador, oavsett om de är fysiska, psykiska, ekonomiska, materiella eller liknande som kan ha orsakats av dessa hemsidor och företag.
 

Konkurrenternas avgifter och villkor

På denna sajt kan du jämföra våra avgifter och villkor med våra konkurrenter i en så kallad jämförelsetabell. Det är möjligt att våra konkurrenter kan ha ändrat eller tagit bort vissa avgifter eller villkor och därför är det inte säkert att informationen om våra konkurrenter är korrekt.
 
Har vi felaktig information om ditt företags avgifter och villkor så kan du mejla mig på oscar@flyttstadspecialisten.com så rättar vi det så snabbt som möjligt.
 

Integritetsskydd & personuppgifter

Vi följer personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att vi frågar om uppgifter som är nödvändiga för ändamålet, genom registrering till vårt nyhetsbrev eller beställning av våra tjänster samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter samt kontaktuppgifter som du lämnar.

Dina uppgifter kan komma att lämnas till tredje part, t.ex. om du på hemsidan gör en intresseanmälan för kompletterande tjänster via våra samarbetspartners (tjänsteförmedling) eller i de fall vi inte kan hjälpa dig med dina önskemål och/eller måste ta in tredje part för att slutföra våra åtaganden.

Force Majeure

Vid oväntade händelser och situationer bortom vår kontroll som t.ex. (men inte uteslutande) krig, upplopp, brand, naturkatastrofer, explosioner, strejk, uteblivna leveranser från underleverantörer, nya lagar/myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter etc.) som förhindrar oss från att fullfölja vårt åtagande skall hänföras till Force Majeure.
 

Cookies

Denna hemsida använder sig av cookies (kakor) för att mäta antalet besök på vår hemsida och för att förbättra användarbarheten, genom att surfa på vår sajt samtycker du till användningen av kakor.
 

Upphovsrätt

Tipsartiklarna och bilderna på denna webbplats är skyddade av upphovsrättslagen vilket gör det förbjudet att kopiera och använda sig av texterna eller bilderna utan vår tillåtelse. 
 
Tycker du om tipsen så får du dock självklart länka till innehållet från din hemsida. Läs mer om hur du länkar till oss här.

Spam

Vi vill inte att du skickar spam, kedjebrev, skräppost eller andra massutskick som vi inte efterfrågat till e-postadresser på denna domän.